Modern Atom Modeli - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Modern Atom ModeliCanlandırma

Modern atom modelinde, elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler, üç boyutlu şekillerle gösterilir ve bu bölgeler elektron bulutu olarak adlandırılır.

Modern atom modeli ile ilgili konu anlatımında modern atom modelinin gelişimini görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!