Milliyetçilik Yolunda Adımlar - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Milliyetçilik Yolunda AdımlarCanlandırma

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hızla çağdaşlaşmasında en önemli güç olmuştur. Milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler ve inkılaplar milliyetçilik düşüncesini pekiştiren adımları oluşturmuştur. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel unsurlarından biri olarak Anayasamızda yer almakta, toplumsal birlik ve beraberliğin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik düşüncesinden hareketle, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu doğrultuda yapılan inkılapları bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!