Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olayları tuvallerine yansıtan başlıca ressamlar ve bu ressamların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.