Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini YorumlamaAlıştırma

Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olayları tuvallerine yansıtan başlıca ressamlar ve bu ressamların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!