Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halide Edip Adıvar'ın ”Ateşten Gömlek” ve ”Türk'ün Ateşle İmtihanı” adlı eserlerinde hangi olayları anlattığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.