Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında görev alan ve bu dönemi anlatan eserler veren başlıca komutanlar ve bu komutanların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.