Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Kurtuluş Savaşı’nı bizzat yaşamış ve bu dönemle ilgili eserler kaleme almış başlıca yazarlar ve bu yazarların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.