Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini YorumlamaAlıştırma

Kurtuluş Savaşı’nı bizzat yaşamış ve bu dönemle ilgili eserler kaleme almış başlıca yazarlar ve bu yazarların eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!