Milli Kültür ve Çağdaşlaşma - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Milli Kültür ve ÇağdaşlaşmaCanlandırma

Türk İnkılabı dinamik bir yapı içerisinde akıl ve bilimi esas alarak sürekli gelişmeyi hedef almıştır. Bu hedef batılı kurumların bütünüyle taklit edilmesi düşüncesine dayanmadan, çağdaşlaşmanın temeli olarak milli kültürümüzü esas almıştır. Türk kültüründen yola çıkarak gerçekçi ve uygulanabilir nitelikleri benimsemiştir.

Türk İnkılabı'nın çağdaşlaşmanın temeli olarak milli kültürümüzü esas alması ve milli kültürümüzün zenginleşerek evrensel bir nitelik kazanması üzerinde durulmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!