Mi’nin Yazımı

Türkçe - Konu Anlatımı
Mi’nin YazımıKonu Anlatımı

Mi eki cümle içinde hangi görevde kullanılırsa kullanılsın ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. Mi ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır.

Canlandırmada mi ekinin cümle içinde yazımı ve cümleye kattığı anlamlar örneklerle anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!