Metnin Türü ile İlgili Özelliklerini Belirleme - 8. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Metnin Türü ile İlgili Özelliklerini BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte metni göz önünde bulundurarak verilen cümlelerden hangilerinin biyografi türüne ait olduğunu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!