Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Bağlantıları Bulma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Bağlantıları BulmaEtkileşimli Alıştırma

Bu konu anlatımında, ”İyimserlik Kötümserlik” adlı metinden alınmış parçalarda geçen cümleler arası geçişi ve bağlantıyı sağlayan kelimeleri belirleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!