Metni Kronolojik Sıra ve Mantık Akışına Göre Özetleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Kronolojik Sıra ve Mantık Akışına Göre ÖzetlemeEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada planlı yazma aşamalarının belirlenmesi ve bu aşamaların sıraya konması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!