Metni Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirme - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerden hangilerinin okuduğun metnin dil ve anlatım özelliklerine ait olduğunu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!