Metni Dil Anlatım ve İçerik Yönünden Değerlendirme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni Dil Anlatım ve İçerik Yönünden Değerlendirme - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu konu anlatımında, sana verilen cümlelerden hangilerinin dinleyeceğin-okuyacağın metnin dil anlatım özelliklerine ve içeriğine ait olduğunun belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!