Metni Çözümleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metni ÇözümlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerden hangilerine, okunan metinde değinildiğini belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!