Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - Harika Çocuk

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - Harika ÇocukEtkileşimli Alıştırma

Okunan metne ilişkin soruların doğru yanıtlarını seçenekler arasından belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!