Metal, Ametal ve Yarı Metalleri Belirleme - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Metal, Ametal ve Yarı Metalleri Belirlemeİnteraktif Etkinlik

Sınıflandırılması bilinmeyen maddelerin görünümleri, şekillendirilmeleri ve elektrik iletkenliği test edilerek sınıflandırmalarına karar verilir ve ait olduğu sınıflandırma, periyodik tabloda işaretlenir.

Sınıflandırılması bilinmeyen maddelerin görünümleri, şekillendirilmeleri ve elektrik iletkenliği test edilerek sınıflandırmalarına karar verilir ve ait olduğu sınıflandırma periyodik tabloda işaretlenir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!