Mektup Türleri

Türkçe - Konu Anlatımı
Mektup TürleriKonu Anlatımı

Birbirinden farklı yerdeki kişiler ya da kurumlar arasında özel ya da resmi iletişimi sağlayan yazı türüne mektup adı verilir. Mektuplar; özel mektup, resmi mektup (dilekçe) ve iş mektubu olarak gruplandırılabilir. Ayrıca özel mektuplarda; edebi nitelik taşıyan özel mektup ve edebi nitelik taşımayan özel mektup olarak ikiye ayrılır.

Canlandırmada mektup türünün tanımı yapılarak, mektup çeşitleri ve onların özellikleri anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!