Maddenin Hal Değişimi - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Maddenin Hal Değişimi İnteraktif Etkinlik

Katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler çevreden ısı aldıklarında ya da çevreye ısı verdiklerinde hal değiştirebilir. Hal değişimi belirli sıcaklıklarda gerçekleşir ve o maddenin cinsine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bu interaktif etkinlikte önce katı haldeki bir maddeyi ısıtıp gaz haline , daha sonra da soğutarak gaz halden katı hale getirmeye çalışacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!