Kuvvetler Ayrılığı - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kuvvetler AyrılığıCanlandırma

Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet, birtakım yetkileri kullanarak ülkeyi yönetmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre kullanılan bu yetkiler yasama, yürütme ve yargıdır.

Bu canlandırmayı izleyerek yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin devletin hangi kurum veya organlarına ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!