Kuvvetler Ayrılığı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet, birtakım yetkileri kullanarak ülkeyi yönetmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre kullanılan bu yetkiler yasama, yürütme ve yargıdır.

Bu canlandırmayı izleyerek yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin devletin hangi kurum veya organlarına ait olduğunu öğrenebilirsiniz.