Kurumların Hayatımızdaki Yeri - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - İnteraktif Etkinlik
Kurumların Hayatımızdaki Yeriİnteraktif Etkinlik

Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için devlet kontrolünde olan resmi kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar, ülke genelinde hizmet vermektedir.

Bu etkileşimde sağlık, eğitim, çevre ve güvenlik ile ilgili olumusuz durumlarla karşılaşıldığında hangi kurumlardan yardım alınması gerektiğinin belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!