Küme Kavramı ve Kümenin Özellikleri - 6. sınıf

Matematik   Canlandırma

İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümedeki nesnelerin her biri kümenin elemanı olarak adlandırılır. Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemi kümeleri göstermek için kullanılabilir.

Küme kavramı ve kümenin özellikleri ile ilgili konu anlatımında bir kümenin eleman sayısının nasıl belirlendiğini, boş küme ve evrensel küme tanımlarını ve bu kümelerin nasıl gösterildiğini görebilirsiniz.

  • Arkadaşınla Paylaş

İlgili Konu Anlatımları

    6. sınıf
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ifadelerden hangilerinin küme olduğunu belirleyeceksiniz. Verilen kümelerin eleman sayılarını belirlerken boş küme ve evrensel küme kavramlarını da pekiştirebilirsiniz. Ayrıca verilen kümelerin liste yöntemiyle, ortak özellik yöntemiyle ve Venn şemasıyla nasıl görüld...
  • Bu alıştırmada kümeyi modeller ile açıklama, bir kümenin elemanlarını ve kümenin elemanı olma gösterimini ayırt etme, bir kümenin eleman sayısını belirleme, boş ve evrensel kümeleri ve gösterimlerini ayırt etme ve kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleriyle gösterme ile ilgili sorular...
  • Küme kavramı ve kümenin özellikleri ile ilgili konu anlatımında bir kümenin eleman sayısının nasıl belirlendiğini, boş küme ve evrensel küme tanımlarını ve bu kümelerin nasıl gösterildiğini görebilirsiniz.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!