Küçük Ay

Türkçe - Metin
Küçük AyMetin

”Küçük Ay” adlı metnin olay örgüsüne dikkat edilerek okunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!