Koordinat Sisteminde Dönme - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Koordinat Sisteminde Dönmeİnteraktif Etkinlik

Koordinat düzleminde verilen bir şekli, açıölçer ve pergel kullanılarak döndürülür. Ancak 90°, 180°, 270° ve 360° gibi açılarla yapılan dönme hareketlerinde bir noktanın dönmeden önceki koordinatları ile döndükten sonraki koordinatları arasında bir ilişki vardır. Bu nedenle açıölçer ve pergel kullanılmadan da değişen koordinatlar bulunabilir. Bir (a, b) noktası orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde yeni koordinatları (b, – a), 180° döndürüldüğünde (–a, –b), 270° döndüdürüldüğünde (–b, a) ve 360° döndürüldüğünde yine (a, b) olur. Saat yönünün tersine dönmelerde sırasıyla 90°, 180° ve 270° için, saat yönünde 270°, 180° ve 90° derece dönme kuralları kullanılabilir.

Bu interaktif etkinlikte düzlemsel bir şeklin orijin etrafında saat yönünde veya tersi yönde 90°, 180°, 270° ve 360° döndürülmesi sonucu oluşan koordinatların ile ilk halinin koordinatları arasındaki ilişki verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!