Kök Türkler - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kök TürklerCanlandırma

Tarihte Türk adını, devlet adı olarak ilk defa Kök Türkler kullanmışlardır. Kök Türkler, I. Kök Türk ve II. Kök Türk olarak isimlendirilen iki büyük devlet kurmuşlardır. I. Kök Türk Devleti, Orta Asya’da, Hun İmparatorluğu’ndan sonra kurulan ikinci büyük Türk devletidir. I. Kök Türk Devleti’nin en önemli hükümdarları; Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Tapo Kağan’dır. I. Kök Türk Devleti 582 yılında doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Kök Türk Devleti’nin 630 yılında, Batı Kök Türk Devleti’nin de 659 yılında Çin hakimiyetine girmesiyle I. Kök Türk devri sona ermiştir.

Kök Türkler ile ilgili konu anlatımında, Kök Türklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süre içinde yaşanılan siyasi ve askeri süreçler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!