Kök Çeşitleri

Türkçe - Konu Anlatımı
Kök ÇeşitleriKonu Anlatımı

Bir kelimenin parçalanamayan ve kelimeyle ilişkili, anlamlı en küçük parçasına kök denir. Kelimeler kök ve eklerden oluşur. Kökler isim kökü ve fiil kökü olmak üzere iki çeşittir.

Canlandırmada kökün tanımı yapılarak kök çeşitleri olan isim kökü ve fiil kökü örneklerle açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!