Kitle İletişim Araçları - 7. sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Kitle İletişim AraçlarıCanlandırma

Gazete, dergi, televizyon, radyo, İnternet, telefon gibi; yazılı, sesli ya da görsel kaynakların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim aracına kitle iletişim aracı denir.

Kitle iletişim araçları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!