Kişileştirme

Türkçe - Konu Anlatımı
KişileştirmeKonu Anlatımı

Kişileştirme yani teşhis insan olmayan varlıkları insan gibi algılayarak, insana özgü nitelikleri o varlıklara benzeterek söz söyleme sanatıdır.

Bu konu anlatımında, kişiselleştirme örnekleri ile birlikte açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!