Kısaltmaların Yazımı

Türkçe - Konu Anlatımı
Kısaltmaların YazımıKonu Anlatımı

Bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçıyla daha kısa olarak ifade edilmesi veya simgeleştirilmesine kısaltma adı verilir.

Kısaltma kavramının tanımını ve bazı kısaltma örneklerini bulabilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!