Kısaltmaların Yazımı- - 6. sınıf

Türkçe - Canlandırma
Kısaltmaların YazımıCanlandırma

Bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçıyla daha kısa olarak ifade edilmesi veya simgeleştirilmesine kısaltma adı verilir.

Kısaltma kavramının tanımını ve bazı kısaltma örneklerini bulabilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!