Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumuİnteraktif Etkinlik

Kimyasal tepkime sırasında maddeleri oluşturan atomlar yok olmaz, var olmayan yeni atom bir atom oluşamaz. Bu nedenle, tepkime sonucunda toplam atom sayısı ve dolayısıyla toplam kütle korunur.

Bu interaktif etkinlikte yapılan deneyle kimyasal tepkimelerde kütlenin korunup korunmadığı sorgulanacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!