Kesirlerin Yarıma ve Bütüne Yakınlığı - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Kesirlerin Yarıma ve Bütüne YakınlığıCanlandırma

Bazı durumlarda kesirleri bütüne ve yarıma olan yakınlıklarına göre karşılaştırabiliriz. Örneğin yarımdan büyük olan kesir yarımdan küçük olan kesirden büyüktür.

Kesirlerin yarıma ve bütüne olan yakınlıkları ile ilgili konu anlatımında bazı kesirleri referans alarak kesirlerin nasıl sıralanacağını görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!