Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - Evren

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - EvrenEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin diğer cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanıldığının belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!