Kelimelerdeki Boşlukları Uygun Eklerle Tamamlama - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Kelimelerdeki Boşlukları Uygun Eklerle Tamamlama - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen kelimelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken ekleri belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!