Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkisi Sağlayan Kelimeler

Türkçe - Konu Anlatımı
Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkisi Sağlayan KelimelerKonu Anlatımı

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

Edat tanımı ve ile, gibi, sanki, kadar, -e kadar, için, üzere, -e göre, karşı, yalnız ve ancak gibi edatlara ait örnek cümleleri izleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!