Kazım Karabekir

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Kazım Karabekir, 1882'de İstanbul'da doğmuştur.1902 yılında Harbiye Mektebi'ni bitirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda başta Çanakkale olmak üzere birçok cephede savaşmıştır. Milli Mücadele'ye destek vermiştir. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girmiş ve Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebesoy ile birlikte 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştur. 1948'de Ankara’da vefat etmiştir.

Kazım Karabekir'in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.