Kaşgarlı Mahmud - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum
Kaşgarlı MahmudÖğreniyorum

Devlet adamlarının hayatlarını araştırmanın önemi Kaşgarlı Mahmud örneği ile anlatılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud'un yaşantısında değinilerek Türk dili üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!