Kareköklü Sayılarda Sıralama - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Kareköklü Sayılarda SıralamaCanlandırma

Kareköklü sayılar sıralanırken karekök içindeki sayılar karşılaştırılır. Karekök içine yazılan sayılardan hangisi büyük ise onun karekökü daha büyüktür.

Bu konu anlatımında kareköklü sayıların nasıl sıralamasının yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!