Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri YapmaEtkileşimli Alıştırma

Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları toplanır veya çıkarılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu interaktif etkinlikte karekök dışına çıkarılamayan sayılarla yapılan toplama ve çıkarma işlermlerinin sonuçlarını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!