Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleri - 6. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Kareköklü İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemleriEtkileşimli Alıştırma

Kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerinde, katsayılar kendi aralarında, karekök içindeki ifadeler de kendi aralarında çarpılır veya bölünür. Karekök içindeki ifadelerin çarpımı veya bölümü ise tek kök içine yazıldıktan sonra karekök içinde karekök dışına çıkarılabilecek tam kare ifadeler varsa bunlar dışarı çıkarılarak, kat sayı ile çarpılır.

Bu interaktif etkinlikte, verilen kareköklü ifadelerle çarpma veya bölme işlemlerinin sonuçlarını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!