Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleriCanlandırma

Kareköklü sayılarla toplama işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları toplanır ve ortak kök aynen yazılır. Benzer şekilde kareköklü sayılarla çıkarma işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan ifadelerin kat sayıları ile çıkarma işlemi yapılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu canlandırmada karekök dışına çıkarılabilen sayılar toplama ve çıkarma işlermleri nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!