Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma - 6. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Karekök Dışına Çıkarılabilen İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri YapmaEtkileşimli Alıştırma

Karekök dışına çıkarılabilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapılırken karekök sayılar karekök dışına çıkarıldıktan sonra aynı karekökü içeren sayılar arasında işlem yapılır: Kat sayılar  toplanır veya çıkarılır ve ortak kök aynen yazılır.

Bu interaktif etkinlikte karekök dışına çıkarılabilen sayılarla yapılan toplama ve çıkarma işlermlerinin sonuçlarını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!