Kararlılık ve Kimyasal Bağlar - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Kararlılık ve Kimyasal BağlarCanlandırma

Atomlar, maddeleri oluşturmak için bir araya gelir. Atomların birleşme eğiliminde olmalarının nedeni, soygazlar gibi kararlı bir yapı oluşturmak istemeleridir. Atomların bir araya gelerek farklı maddeler oluşturmasını sağlayan, aralarında kurulan kimyasal bağlardır.

Kararlılık ve kimyasal bağlar konu anlatımında, elementlerin kararlı olma isteğiyle kimyasal bağ kurmaları arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!