Karalar ve Sular - 4. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Karalar ve SularCanlandırma

Dünya’mızdaki okyanusların, denizlerin, göllerin, akarsuların ve yer altı sularının oluşturduğu katmandır. Dünya’mızın dörtte üçü su ile kaplıdır. Uzaydan bakıldığında mavi gözükmesinin sebebi budur. Sularla çevrilmiş çok büyük kara parçalarına kıta denir. Kıtaların arasındaki büyük su kütleleri okyanuslardır. Karalar ile sular iç içedir. Okyanusların ve denizlerin derinliklerinde tepeler ve düzlükler görülebilir.

Dünya'mızın gözlenebilir katmanlarından  olan su küre ve taş küre anlatılmaktadır. Dünya üzerinde kapladıkları alanlar karşılaştırılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!