Karahanlılar - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Karahanlılar Canlandırma

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar, Karluklular, Yağma, Çiğil ve Tuhsi isimli Türk boylarının birleşmesinden oluşmuştur. 9. yüzyılın sonlarına doğru Kaşgar’ı devletin başkenti yapmışlardır. Satuk Buğra Han, Abbasi halifesi ile yakın ilişkilerde bulunulmuş ve İslam dinini kabul edilmiştir. 920 yılında İslamiyet Karahanlı Devleti’nin resmi dini ilan edilmiştir. 1042 yılında devlet Doğu Karahanlı ve Batı Karahanlı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılara 1211 yılında Moğol asıllı Karahıtaylar, Batı Karahanlılara ise 1212 yılında Harzemşahlar son vermiştir. 

Bu canlandırmada, Karahanlılar Devleti’nin kuruluşu, genişlemesi, ikiye ayrılması ve yıkılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!