Kanal Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kanal Cephesi, Almanya'nın isteğiyle açılan ve İngilizlerin ham madde ve asker ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı, Süveyş Kanalı'nı ele geçirmeyi amaçlayan bir cephedir. Kanal Harekatı Bahriye Nazırı Cemal Paşa tarafından planlanmış ve yürütülmüştür. Kanala 2 kez taarruz gerçekleştirilmesine rağmen, şartlar dolayısıyla başarılı olunamamıştır. Taarruzun başarısız olmasının ardından, karşı saldırıya geçen İngilizler Filistin'i ele geçirerek Suriye sınırına kadar dayanmışlardır.

Kanal Cephesi'nin açılış nedenleri, bu cephede yaşanan savaşların sonuçları anlatılmaktadır.