Kanal Cephesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Almanların isteği üzerine Kanal cephesinin açılmasındaki amaç; Süveyş Kanalı’nı ele geçirip, İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve İngilizleri Mısır’dan çıkarmaktı. Ancak halifenin cihat çağrısına rağmen, Araplar İngilizlerin yanında yer aldılar.

Bu konu anlatımında, I. Dünya Savaşı sırasında Almanların isteği üzerine açılan Kanal cephesinde neden başarı sağlanamadığı anlatılmaktadır.