İzmir Suikasti Öncesinde Yaşananlar - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
İzmir Suikasti Öncesinde YaşananlarCanlandırma

Cumhuriyet ve yenilikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan çevreler rejimi yıkmak ve yeniliklere son vermek için Mustafa Kemal’in hayatına son vermeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla Mustafa Kemal'in İzmir’e yapacağı seyahat sırasında gerçekleştirilmek üzere bir suikast planı hazırlamışlardır.

Cumhuriyet ve yenilikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Rize mebusu Ziya Hurşit, Mustafa Kemal'in hayatına son verebilmek için iki fedai ile birlikte gizli bir toplantı yapmaktadır. Şimdi bu toplantıda konuşulanları dinleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!