İyonik ve Kovalent Bağlar - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
İyonik ve Kovalent BağlarEtkileşimli Alıştırma

Metal ve ametal atomlar kendi aralarında iyonik bağ oluştururken, ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.

İyonik ve kovalent bağ etkileşimli alıştırmasında, element kartlarından uygun olanı seçerek elementler arasında oluşan bağları bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!