İyelik Eklerini Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İyelik Eklerini Belirleme - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelere eklenmiş iyelik eklerini belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!