İttihat ve Terakki Fırkası Üyelerinin Almanya'nın Yanında Savaşa Katılma İsteğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İttihat ve Terakki Fırkası üyelerinin Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa katılması konusundaki görüşlerini öğrenebilirsiniz.