İttihat ve Terakki Fırkası Üyelerinin Almanya'nın Yanında Savaşa Katılma İsteğini Yorumlama - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
İttihat ve Terakki Fırkası Üyelerinin Almanya'nın Yanında Savaşa Katılma İsteğini YorumlamaAlıştırma

İttihat ve Terakki Fırkası üyelerinin Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa katılması konusundaki görüşlerini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!