İtalya Kralı III.Vittorio Emanuele'in Savaştan Beklentileri - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
İtalya Kralı III.Vittorio Emanuele'in Savaştan BeklentileriCanlandırma

Akdeniz'in önemli bir bölümüne hakim durumda olan İtalya, Avrupa'nın diğer büyük devletlerine göre siyasi birliğini geç tamamlamıştır. Osmanlı Devleti'ne ait Trablusgarp'ı işgal ederek sömürge haline getirmiştir. Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika'daki gücünü artırmak istemektedir. Bu hedeflerine ulaşmak için başlangıçta Almanya ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile birlikte hareket etmiştir.

İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan beklentileri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!